środa, 30 maja 2018

Historia astrologii
Astrologia towarzyszy nam od tysięcy lat. Aby znaleźć jej korzenia, musielibyśmy udać się do starożytnej Babilonii. Tam księża praktykowali astrologię, aby dowiedzieć się czego chcą bogowie. Z Babilonii, astrologię zaadoptowali Grecy. Ufali oni gwiazdom i wyroczniom dla przepowiadania przyszłości. W tym samym czasie astrologię odkrywano również w Indiach, pomiędzy 5000 a 3000 BC. Udało im się stworzyć niektóre znaki, z których korzystamy na dzień dzisiejszy.
Egipt i Chiny
Egipcjanie, jako pierwsi korzystali z astrologii dla przepowiadania charakteru osoby na podstawie jej daty urodzenia – według odkryć w Egipcie sięgających do 4300 BC. Chińczycy również stworzyli system astrologiczny około 2800 BC. Ewoluował on jednak o wiele inaczej w porównaniu do astrologii zachodniej (to opiszemy pózniej)
W tym czasie astrologia stała się ważną częścią kultury wielu starożytnych ludzi. Na przykład, w Rzymie władca Augustus wyrabiał monety ze swoim znakiem astrologicznym, Koziorożcem.
Środkowy Wschód
Arabowie i Persowie śledzili Greków w ich astrologicznych naukach jak i innych odkryciach, matematyce oraz medycynie. Wielu astronomów pochodzących z tych krajów odrzucało astronomię z powodów religijnych oraz naukowych.
Spadek i odrodzenie astrologii
Popularność astrologii zaczęła spadać po upadku Rzymu. Chrześcijanie wierzyli, że było to dzieło diabła. Więc kiedy Kościół rósł w siłę, podjęli oni praktykę astrologii dla swoich własnych korzyści. Później, w czasach renesansu, astrologia znów zyskała popularność. Podczas 17 wieku, kiedy zaczął się Czas Oświecenia przepełniony swoimi osiągnięciami naukowymi, astrologia i astronomia po raz pierwszy stały się dwoma różnymi dyscyplinami.
Astrologia dnia dzisiejszego
Astrologia pozostawała zapomnianą do początku XX wieku, kiedy wzrosło jej zainteresowanie. Podczas ostatniego wieku, astrologia stała się popularna dzięki paru astrologicznym magazynom i książkom. Nowy Wiek rozpoczął się w 1960-tych i 70 latach, i przyciągnął za sobą astrologię. Dzisiaj, nikogo nie zaskakuje fakt, że międzynarodowy lider konsultuje się gwiazd. Podczas, gdy niektórzy nadal nie są przekonani do tych przewidzeń, istnieje wiele ludzi, którzy odnoszą się do tego tematu bardzo poważnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pełnia Księżyca w Raku styczeń 2023 r.-energia

W końcu nadszedł rok 2023, a wraz z nim pierwsza pełnia Księżyca w tym roku. Pierwsza pełnia Księżyca w tym  roku przypada na wodnisty, intu...